Matica slovenská zastúpená Miestnym odborom Matice slovenskej /MO MS / v Košiciach - Myslave, odbory školstva Prešovského a Košického samosprávneho kraja , Magistrát mesta Košice, odbory školstva Okresného úradu v Košiciach a v Prešove a Ev. gymnázium J.A. Komenského v Košiciach

Vás pozývajú

na 13. ročník krajského matičného festivalu –" Ľudová pieseň košickej mládeže",

ktorý sa bude konať v rámci Dní mesta Košice.

Súťaž v slovenskom ľudovom speve, rusínskom a rómskom ľudovom speve žiakov a študentov základných a stredných škôl z Košického a Prešovského kraja sa uskutoční v priestoroch Ev. gymnázia J.A. Komenského na Škultétyho 10 v Košiciach

5. mája 2017 / piatok / o 9,00 h

/ Na Ev. gymnázium J.A.Komenského na Škultétyho 10 v Košiciach sa dostanete /
autobusmi z autobusovej a železničnej stanice, ktoré majú zástavku na Hlavnej pošte /.

Krajského matičného festivalu v ľudovom speve sa môžu zúčastniť žiaci a študenti základných a stredných škôl vo veku 12 - 18. rokov. Súťažiaci môžu zaspievať max. dve ľudové piesne.

Víťazi budú ocenení hodnotnými cenami, ktoré zabezpečili primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši,PhD, generálny riaditeľ Lynx s.r.o Košice Ing. Róbert Kollár, poslanec NR SR doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc a zakladateľ festivalu František Mrva.

Prihlášky do súťaže zasielajte telefonicky na Ev.gymnázium J.A.Komenského v Košiciach na 055 6815611 , alebo zasielajte E mailom na sekretariat@egjak.com do 3. mája 2017 . Stačí nahlásiť mená spevákov a speváčok a z ktorej školy prídu na krajský matičný festival v ľudovom speve.

Tešíme sa, že súťažiaci prídu na tento matičný festival v prekrásnych ľudových krojoch, tak ako to bolo po minulé roky, keď viac ako 80 % spevákov a speváčok vystúpilo v nádherných ľudových krojoch.

Výsledky matičného festivalu budú uverejnené aj s fotografiou víťazov v printových médiách.
Na tomto veľkom krajskom matičnom festiavle nebude chýbať STV - štúdio Košice.
Srdečne pozývame matičiarov z celého Slovenska

za
spolu organizátorov
predseda MO MS Košice Myslava František Mrva 0905 100 272

Pozvánka (pdf)