Brezno, 12. 9. 2017 o 10 h.

Milí priatelia a sympatizanti,

pozývame vás na odbornú konferenciu venovanú jednej z breznianskych osobností - Martinovi Rázusovi dňa  12.9. 2017 v utorok od 10.00 h v Hoteli Ďumbier.
Súčasťou podujatia je premiéra videodokumentu o jeho živote v našom meste.
Popoludní v priestoroch evanjelickej breznianskej fary Štúdio mladých pri DSJCH predstaví diela M. Rázusa literárno-dramatickým pásmom pod názvom: Bombura na cestách.

Pre účastníkov je možnosť zabezpečiť obed v cene 3 eur, v prípade záujmu, kontaktujte p. Máriu Horáčkovú v kancelárii MO MS do 8.92017 alebo na mail adrese: opbrezno@gmail.com.

Tešíme sa na spoločné stretnutie s vami všetkými aj s vašimi priateľmi, či známymi. Budeme radi, ak pozvánku prepošlete ďalej.

MO MS Brezno,
Nám gen.M.R. Štefánika 55
977 01  Brezno
opbrezno@gmail.com