Presne v deň vychádzky štúrovcov, teda 24. 4. sa uskutoční Národná slávnosť na Devíne. K Matici slovenskej sa tento rok pridala aj Evanjelická cirkev a na  slávnosť pozvali študentov. Neznamená to však, že ostatní nie sú vítaní. Začiatok slávnosti je o 11.00 h na hrade pri pamätnej tabuli. V slávnostnom programe budú účinkovať samotní študenti, ale bude mať aj duchovnú ekumenickú časť. V prípade, že sa chcete zúčastniť, je potrebné pri vstupe na hrad uviesť, že ste účastníci akcie, a dostanete nulovú vstupenku. Druhá časť slávnosti sa bude konať v spoločenskej sále Reštaurácie u Srnčíka (Hutnícka 2) v Devíne. Pripravený je program, ktorého hlavnými protagonistami budú predseda Matice slovenskej a herec Michal Kubovčík, ktorý je autorom projektu Baštrng. V ňom ponúka svojský, ale pre mládež atraktívny pohľad na diela slovenskej literatúry a histórie.

V prípade, ak by ste sa chceli na tejto slávnosti zúčastniť, bližšie informácie môžete nájsť na www.matica.sk alebo u podpredsedu MS na t. č. 0918 904 969. A nezabudnite si so sebou vziať štátnu alebo matičnú zástavu.