Bratislava (Devín), 23. 4. 2016 11 h.

Matica slovenská sa pri príležitosti 180. výročia výstupu štúrovcov pod vedením Ľudovíta Štúra na staroslovenský hrad Devín podujala na prípravu celonárodných slávností na Devíne. Národná slávnosť na Devíne bude pozostávať s rímsko-katolíckej omše, ktorú bude celebrovať priamo arcibiskup mons. Stanislav ZVOLENSKÝ a prvého Folklórneho festivalu Matice slovenskej zameraného na tradičný slovenský folklór. Záštitu nad podujatím prevzal minister kultúry Marek Maďarič. "Matica slovenská očakáva návštevnosť niekoľko tisíc Slovákov. Podujatie organizujeme ako celonárodné stretnutie a pripomenutie si odkazu našich slávnych predkov. V rámci programu nevystúpi žiaden politik. Je to slávnosť pre ľudí, verejnosť a nielen matičnú," uviedol pre SNN podpredseda Matice a organizátor slávnosti J. Šimonovič. V rámci programu budú recitovať ikony hovoreného slovenského slova Dušan Jamrich, Ida Rapaičová a Božidara Turzonovová.
Koncelebranti omše o 11. hodine budú biskup mons. František Rábek, mons. Anton Tyrol a opát Martin Štrbák. Počas omše bude spievať Katedrálny zbor Dómu sv Martina. V rámci folklórneho festivalu od 12. 30 hod. vystúpia: FS Podpoľanec, FS Šumiačan, FS Pohronci, FS Kelčovan, FS Osturňa, ĽH Dana Damera, FS Raslavičan, ĽH Stana Baláža, FS Nemnice, FS Skaličan, FS Ťažká muzika a Trio z chotára FS Matičiarik Nové Zámky a sólisti Anna Poráčová, Roman Bienik, Helena Záhradníková, Pavil Kužma. Program bude trvať necelé štyri hodiny. Atmosféru doplnia remeselníci a voľnočasové aktivity.

DEVÍN-2016_pozvánka_FINAL_Stránka_1

DEVÍN-2016_pozvánka_FINAL_Stránka_2

      Spot (mp3) - Spot (mp3)