Dom MS a OR SNS v Leviciach , MO MS v Štiavnických Baniach, KR SNS v Banskej Bystrici,  MO MS a OR SNS v Banskej Štiavnici  a  MO MS v Žarnovici

   Vás pozývajú na

NÁRODNÝ VÝSTUP NA SITNO -   XVII. ročník

v nedeľu 15. júla 2018

 Program:

9.30 hod.  Začiatok spoločného výstupu od jazera Počúvadlo

11.00 hod.  Program na Sitne: Hymna SR, privítanie na Sitne, zostup k jazeru

13.00 hod.  Program pri jazere: Hymna MS, príhovory, vystúpenie folk. súborov, po skončení veselica pri jazere Počúvadlo .

Podujatie s finančnou  podporou Matice slovenskej

 

Dom MS a OR SNS v Leviciach, MO MS a OR SNS v Banskej Štiavnici, KR SNS v Banskej Bystrici, MO MS v Štiavnických Baniach, MO MS v Žarnovici

Pozvánka

Plagát