Srdečne Vás pozývame na premiéru popularizačného divadelného predstavenia
NÁVRAT K NAŠIM KOREŇOM,
ktoré sa uskutoční dňa 24. februára o 15.00 hod. v Dome Matice slovenskej v Nitre.

Divadelné predstavenie určené pre všetky vekové kategórie je na motíve povesti O troch prútoch. Pohľad autorov predstavenia - scenáristu a autora hudby Róberta Žilíka a dramaturga a režiséra Rudolfa Jurenku - sa snaží popularizačnou formou priblížiť život našich predkov.
Príbehom Vás prevedie tradičná bábka - javajka, ktorá ožije vďaka Starému divadlu v Nitre.
Hudobnú a tanečnú časť  priblížia RODOL´UBERT IGRIC a Folklórny súbor Zobor.
Scénický šerm predvedie zoskupenie Bojar Nitra.
Súčasťou premiéry bude aj tradičný remeselný jarmok.

Organizátor podujatia: Matica slovenská

Spoluorganizátori: Odbor Mladej Matice v Nitre, Dom Matice slovenskej v Nitre, RODOL´UBERT IGRIC, Bojar Nitra, Staré divadlo v Nitre a FS Zobor

Tešíme sa na Vašu účasť!