Centrum voľného času Relax, Matica slovenská,  Mestské kultúrne stredisko a Rímsko-katolícky farský úrad v R.  Sobote

Vás srdečne pozývajú
na prezentáciu kolied, vinšov, Betlehemskej a Trojkráľovej hry
„ Nesieme Vám novinu...“
22. decembra 2017 o 18. 00 hod. v Rímsko-katolíckom kostole v Rimavskej Sobote

Účinkujú:
DFS Lieskovček, DFS Podkovička, FS Rimavan,
Klub Etnohis
Programom sprevádza Michal Stejskal

Pozvánka