Tešíme sa na Vás!

Pozvánka (pdf)

Podujatie Žiacky futbalový turnaj o Pohár MS organizovaný Domom MS v Prešove sa konal dňa 30.5.2018 v areáli Prešovskej univerzity na ploche s umelou trávou za finančnej podpory mesta Prešov.
Schválená suma na toto podujatie bola vo výške 636 eur.
Projekt na toto športové podujatie bol podaný na základe výzvy mesta Prešov.