DOM MATICE SLOVENSKEJ V GALANTE

Vás pozýva na výstavu

O SLOVENSKOM HOMÉROVI
15.2. – 30.3. 2018

Zo života a diela Pavla Dobšinského, kňaza, redaktora, básnika, prekladateľa, pedagóga a zberateľa ľudových rozprávok pri príležitosti 190. výročia jeho narodenia.
Autorka výstavy: Mgr. Daniela Slezáková
Štátna vedecká knižnica Košice

Slávnostné otvorenie výstavy 15. 2. 2018 o 17:00 hod v Dome Matice slovenskej v Galante

Pozvánka (doc)