Stredisko národnostných vzťahov Matice slovenskej vás srdečne pozýva na piatu odbornú konferenciu k problematike jazykovo zmiešaných území Slovenskej republiky.

V tomto roku sa konferencia uskutoční 24. mája v Dome Matice slovenskej v Nitre o 10 h.

Konferencia sa bude venovať aj aktuálnej jazykovej situácii v južných okresoch Slovenska a aplikácii dvojjazyčnosti v obciach. Pozývame vás do diskusie k tejto problematike, najmä zástupcov obcí, ktorých sa dvojjazyčnosť týka a budeme radi, ak nám vaše skúsenosti, poznatky a názory priblížite priamo z praxe.

Na konferencii bude pre účastníkov k dispozícii propagačný materiál (demografické mapy, etnologická a nárečová mapa, najnovšie analýzy týkajúce sa Slovákov na juhu) a výstava o vývoji slovenčiny.

Tešíme sa na vašu účasť!

Pozvánka (pdf)