Martin, 21. 1. 2016 - 13 h - Národný cintorín

Ferdinand Hoffmann (1908 – 1966) bol jedným z veľkých talentov slovenskej divadelnej kultúry. Angažoval sa v aktivitách Slovenského spevokolu, najskôr ako herec, zakrátko ako režisér a dramaturg. V roku 1934 prevzal redigovanie časopisu Naše divadlo a edície Divadelná knižnica. Publikoval zasvätené recenzie profesionálnych i ochotníckych inscenácií. V roku 1938 dostal ponuku viesť ako riaditeľ a režisér Východoslovenské národné divadlo v Košiciach – žiaľ skôr, ako mohol ráznejšie realizovať svoje predstavy, divadlo zaniklo. Nastúpil ako dramaturg do Slovenského národného divadla. Hoffmann, na rozdiel od dovtedajšej praxe, nevidel titul izolovane, ale usiloval sa komponovať repertoár činohry ako celok s prirodzenými vrcholmi v podobe reprezentatívnych diel svetovej i slovenskej, klasickej i súčasnej tvorby. S Jánom Jamnickým vo vzájomnom tvorivom dialógu dokázali za krátky čas tradicionalistický súbor obohatiť o množstvo mladých a talentovaných tvorcov a začali ho, nota bene v rokoch svetovej vojny, premieňať na moderné divadelné teleso.
Ferdinand Hoffmann zomrel 22. 1. 1966 v exile v Argentíne. V roku 1998 previezla manželka s dcérou jeho pozostatky na Národný cintorín v Martine.

 

Hoffamnn

 

Na spomienkovom podujatí sa zúčastní aj predseda MS - Marián Tkáč.