Matica slovenská srdečne pozýva na podujatie pri príležitosti 100. výročia narodenia národovca, matičiara a historika PhDr. Bela Pollu, DrSc.,

dňa 24.9.2017 (nedeľa) do Ličartoviec a Obišoviec.

Program (doc)

Pozvánka (pdf)