Slovenská samospráva v Mlynkoch usporiada výstup na vrchol Pilíša, tradičnú pešiu túru Pilíšanov pod názvom

„SPOLOČNÝMI CHODNÍKMI V ZNAMENÍ PREHLBOVANIA PRIATEĽSTVA“,

o_vrchpilsa

na ktorú srdečne pozýva všetkých záujemcov.

Cieľom podujatia je jednak vzdať poctu pamiatke našich predkov, jednak zažiť súdržnosť a prispieť k zomknutiu síl ľudí dobrej vôle.

Organizátori sa rozhodli usporadúvať túru každoročne na pamiatku jej hlavného iniciátora, oduševneného predstaviteľa Slovenska a slovenskosti, večného optimistu a veľkého priateľa Pilíšanov, vynikajúceho diplomata - veľvyslanca Juraja Migaša (1957-2015).
Peší pochod od tohto roku bude niesť názov Memoriál Juraja Migaša.

V poradí ôsma spoločná pešia túra na vrchol Pilíša opäť poskytne vhodnú príležitosť na prehlbovanie priateľstva medzi jej účastníkmi a zároveň i medzi našimi národmi a národnosťami.

Túra sa uskutoční 8. mája 2016 (v nedeľu).

Program: 8.00 - Slovenská omša v kostole v Mlynkoch. (Maďarsko)

9.00 - Stretnutie účastníkov v Stredisku pilíšskych Slovákov Mlynky (Pilisszentkereszt), Dobogóšska cesta č. 16.
Odhalenie pamätnej tabule Juraja Migaša spojené s krátkym kultúrnym programom.
Pochod na Pilíš sa pohne o 10.00.
12.00 - Stretnutie účastníkov na vrchole Pilíša spojené s piknikom.
Jedlo a občerstvenie si zabezpečia účastníci túry.

Naši predkovia dlhé stáročia žili v osadách pod vrchom Pilíš, ktorý sa pôvodne nazýval Pleš a ktorý je najvýraznejším symbolom tu žijúcich Slovákov. Určujúcim prvkom ich živobytia bolo drevo, ktoré nachádzali v pilíšskych horách. Namáhavú prácu neraz na krátky čas prerušili práve na vrchole Pilíša. Obedňajšie chvíle oddychu pri spoločnom ohni využili nielen na opekanie slaniny, ale aj na kus reči, na upevňovanie priateľstva.

PilT16Sk

Pozvánka (pdf)

Pozvánka (doc)

 

Podujatia sa zúčastní aj predseda MS - Marián Tkáč.