Miestny odbor Matice slovenskej v Martine Vás pozýva

 na návštevu Domu Jozefa Cígera Hronského,

spojenú s výkladom o živote a diele tohto nášho matičného činovníka a spisovateľa.

Exkurzia sa uskutoční 20. novembra 2017 o 15:30 hodine (pondelok).

 Dom Jozefa Cígera Hronského sa nachádza na Hviezdoslavovej ulici

Exkurzia sa uskutoční v každom počasí!

Tešíme sa na spoločné chvíle strávené s Vami!