Slávnostné posedenie

dňa 19.9.2018 o 14 h v Dennom centre seniorov Košice-Sever pri príležitosti

100-tého výročia vzniku Československej republiky,

25-tého výročia vzniku Slovenskej republiky a

80-tého výročia smrti Andreja Hlinku

Pozvánka (pdf)