Miestny odbor Matice slovenskej v Krompachoch pozýva žiakov 7. a 8. ročníka ZŠ na slávnostnú akadémiu

„Nechceme viac zakliati hlivieť !“, ktorá je venovaná 200. výročiu narodenia Jozefa Miloslava Hurbana
(narodil sa : 19. marec 1817 - zomrel: 21. február 1888)

Kedy : 28. marec 2017 o 12.00 hod.
Kde: Základná umelecká škola Krompachy
Na Vašu účasť sa teší
Výbor MO MS Krompachy

Pozvánka (doc)