Miestny odbor Matice slovenskej v Žiline   srdečne pozýva
na Výročnú schôdzu

ktorá sa uskutoční 16. novembra 2017 (štvrtok) o 17.00 h.  v priestoroch Domu Matice slovenskej v Žiline na Hollého ulici č. 11 v Žiline

Súčasne Vás pozývame na kultúrny program a  stretnutie s našimi matičnými jubilantmi.

Informácie:

Pani Silvia Hofericová 0902 479 197

Pozvánka (pdf)