Dňa 25.10.2018 (štvrtok) o 16:00 hod.
sa v zasadačke na 1.poschodí, Hlavná 68 Košice,
uskutoční podujatie:

„Rozpomienky košických matičiarov – z digitálnej kroniky“.

Za účasti Vás, pamätníkov – košických matičiarov a Vašich rodinných príslušníkov
si na tomto podujatí pripomenieme udalostí do roku 2013,
ku ktorým existuje elektronická fotodokumentácia.
Príďte aj s príbuznými a známymi zaspomínať na podujatia, na ktorých ste sa osobne zúčastnili.