Matica slovenská Dom Matice slovenskej v Žiline Vás pozýva na výstavu

Jozefa Práznovského s názvom

„  Sakrálne umenie s Jozefom Práznovským "

 ktorá sa bude konať v dňoch 

  1. mája - 31. mája 2017 v čase od 10.00 hod. – 16.00 hod.

 Vernisáž k výstave sa uskutoční dňa 03. mája 2017 o 15.30 hodine, v priestoroch Matice slovenskej v Martine, ul. P. Mudroňa 1

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vašu účasť.

Kontakt : 0911/910 426

Pozvánka