Odbor Mladej Matice Nitra v spolupráci s o.z. Slavica vás pozývajú na podujatie s názvom „Sloboda Slovanom,“
ktoré sa uskutoční 17. septembra 2017 o 13.00 hod. pri pamätníku v lokalite Vrbovce-Šance (Myjava).

Na týchto miestach sa 18. septembra 1848 zhromaždili slovenskí dobrovoľníci, aby pod vedením Slovenskej národnej rady pred rozvinutými bojovými zástavami prisahali vernosť slovenskému národu a začali ozbrojený zápas za jeho slobodu.