Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej

Vás pozýva na vernisáž putovnej výstavy

„SLOVENSKÝ ORNAMENT MAJSTRA KOSTELNÍČKA“

dňa 7. 5. 2017 o 15 h

v budove Východoslovenského múzea na Námestí Maratónu Košice.
Následne sa uskutoční tradičná matičná pochôdzka „Majster Kostelníček v Košiciach".