Slovenské technické múzeum Košice, Súkromné etnografické múzeum HUMNO Košice, Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej

Vás srdečne pozývajú na výstavu

„Slovenský ornament majstra Kostelníčka“
v priestoroch STM – pracovisko BUDIMÍR, kaštieľ.

Výstava  začína 12. januára 2017 a potrvá do marca 2017.
Kurátorkou výstavy je matičiarka PhDr. Gabriela Čiasnohová.

pozvanka-201701_somk