Obec Valča, Miestny odbor Matice slovenskej vo Valči, Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, Hudobný odbor Matice slovenskej a Dom Matice slovenskej v Žiline pripravujú tretí ročník prehliadky speváckych a hudobných schopností našich rodín -

SPIEVA NAŠA RODINA 2018,

ktorý sa uskutoční 20. októbra 2018 o 14.00 h v Kultúrnom dome vo Valči. 

Tešíme sa na Vás!