Oblastné pracovisko a Miestny odbor Matice slovenskej v Šamoríne

Vás pozývajú na

Vatru zvrchovanosti

dňa 13. júla 2018 o 17,00 hod  vo dvore OP  Matice slovenskej v Šamoríne

Program:  Hymna SR

Pripomenutie si Deklarácie o zvrchovanosti SR

Kultúrny program

Spoločenské posedenie

 Tešíme sa na spoločné stretnutie!

Podujatie finančne podporilo mesto Šamorín  a Matica

Pozvánka (doc)