Miestny odbor Matice slovenskej v Rimavskej Sobote    a      Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote

Vás pozývajú na matičné stretnutie

k 26. výročiu prijatia Deklarácie o Zvrchovanosti Slovenska a zapálenie vatry

dňa 17. júla 2018 /utorok/  o 17.00 hod.

do Domu Matice slovenskej v Rimavskej Sobote

Zároveň bude prednáška docenta PhDr. Ivana Mrvu,CSc. – 25 rokov slovenskej štátnosti

Pozvánka (doc)