Miestny odbor Matice slovenskej Košice – Myslava , odbor školstva OÚ v Košiciach, Metro Košice a Súkromné hudobné a dramatické  konzervatórium  na Požiarnickej 1 v Košiciach

Vás pozývajú

 

na  Vianočný koncert pre košické detské domovy a sociálne zariadenia,

 ktorý sa uskutoční v utorok 12. decembra 2017 o 14,00 hodine  vo veľkej aule Súkromného hudobného a dramatického   konzervatória na Požiarnickej 1 v Košiciach.

 

V bohatom programe vystúpia :

Orchester ľudových nástrojov zo Súkromného hudobného a  dramatického konzervatória

Muzikálový a symfonický orchester z domáceho konzervatória

Dievčenský spevácky zbor z tej istej školy na Požiarnickej 1 v Košiciach

Absolútny víťaz 13. ročníka krajského matičného festivalu Divadelné Košice Jozefa Adamoviča-    žiaci zo ZŠ Haniska pri Košiciach s rozprávkovým muzikálom „ Vlk  a kozliatka“

Na začiatku koncertu budú rozdávať riaditeľ Metro Košice Ing. Peter Miklovič, s ostatnými spolu organizátormi deťom čokoládové dobroty, ktoré venoval samotný pán riaditeľ Metro Košice. A vychovávatelia si z rúk zakladateľa a hlavného organizátora   vianočných koncertov F.Mrvu  preberú pre jednotlivé  košické detské domovy a sociálne zariadenia, krásne rozprávkové  knihy a romány z Vydavateľstva Matice slovenskej v Martine, ktoré on sám na túto akciu zakúpil.

Záštitu nad  týmto  vianočným charitatívnym podujatím prevzal primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD,MPH.

Vážené pani riaditeľky a riaditeľ veľmi sa tešíme na účasť vašich detí. Účasť prisľúbia aj STV.

za spolu usporiadateľov

vedúci odboru školstva OÚ v Košiciach Ing. Jozef Javorka, CSc.

predseda MO MS Košice – Myslava Ing. František Mrva   0905 100 272