Matica slovenská Vás srdečne pozýva na

spomienkové zhromaždenie a oslavy
pri príležitosti vyhlásenia neodvislosti Slovenska od Uhorska 1848 - 170 revolučnej SNR a
povstania J.M.Hurbana a Ľ.Štúra.

Tešíme sa na Vás!