Dom Matice slovenskej v Galante  Vás pozýva

na výstavu

O SLOVENSKOM HOMÉROVI

15.2. – 30.3. 2018

Zo života a diela Pavla Dobšinského, kňaza, redaktora, básnika, prekladateľa, pedagóga a zberateľa ľudových rozprávok pri príležitosti 190. výročia jeho narodenia.

Autorka výstavy: Mgr. Daniela Slezáková  Štátna vedecká knižnica Košice                                     

Slávnostné otvorenie výstavy 15. 2. 2018 o 17:00 hod v Dome Matice slovenskej v Galante

 Pozvánka (doc)