XXIII. Gorazdove organové dni v Sielnici aj za účasti Matice slovenskej

Celoslovenská prehliadka organistov sa po Dudinciach a Zvolene druhýkrát uskutoční v priestoroch Rímskokatolíckeho Kostola Ducha Svätého v Sielnici. Maticu slovenskú na podujatí tradične reprezentuje terajší predseda jej Prezídia  PaedDr. Miroslav Holečko, spoluautor projektu GOD.
Novopostavený sielnický organ už pozná hudobná verejnosť z viacerých zaujímavých koncertných podujatí, ktoré sa tu pravidelne konajú.
Sedem organistov z Banskej Štiavnice, Michaloviec, Oravskej Polhory, Prievidze, Prešova, Tvrdošína a Zákamenného 20. – 22. septembra t. r. absolvuje program, ktorého vyvrcholením bude prehliadka interpretačného umenia účastníkov. Súčasťou programu budú odborné semináre pre organistov a ich pedagógov, zamerané na výber repertoáru pre organistov, organovú artikuláciu, ktoré sa uskutočnia vo Zvolene. Nosná časť programu, v kostole v Sielnici, bude v rámci tvorivých dielní venovaná praktickým zručnostiam t.j. registráciám a interpretácii za odborného vedenia  pedagógov a organistov  Mgr.art. Petra Sochuľáka z Banskej Bystrice a Mgr.art. Denisy Kabáčovej, DiS.art. zo Zvolena.
Organizátori – Banskobystrický samosprávny kraj, Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene, Národné osvetové centrum Bratislava, Matica slovenská Martin, Spoločnosť svätého Gorazda Bratislava, Rada KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru, Cyrilometodská spoločnosť Bratislava, Mesto Zvolen a Rímskokatolícky farský úrad Sielnica, podujatím vytvárajú priestor hlavne pre mladých talentovaných neprofesionálnych organistov na prezentáciu ich hudobného umenia. Gorazdove organové dni sa každoročne konajú, ako jedna z aktivít Svätogorazdovských dní na Slovensku a zaraďujú sa medzi podujatia, ktorých myšlienkou je tiež spájať prostredníctvom kultúrnych aktivít ľudský, duchovný a odborný rozmer a tým obohatiť kultúrny život občanov.
Verejnosti sa organisti predstavia na spoločnom koncerte 21. septembra o 17.30 hod. v priestoroch Kostola Ducha Svätého v Sielnici. Slávnostným príhovorom ho otvorí manažér kultúry pre národné a kresťanské tradície Národného osvetového centra Miroslav Holečko, predseda Spoločnosti svätého Gorazda. Meno laureáta prehliadky bude známe v sobotu, 22.9. na rozborovom seminári a vyhodnotení XXIII. Gorazdových organových dní.

 

Mgr. Erika Žigová, garant GOD