ZO regionalistiky Matice slovenskej, MO Matice slovenskej Košice,
Vás srdečne pozývajú na matičná pochôdzku Z Hlbokého až do mesta Košice“
dňa 25.02.2018 (nedeľa) o 14:00 hod.,
na počesť Jozefa Miloslava Hurbana (ukončenie Roka J.M. Hurbana).

Stretneme sa pred budovou Slovenského technického múzea, Hlavná 88.
Za spevu dobrovoľníckych a vojenských piesní, ozdobení trikolórami,
nesením štátnych a matičných symbolov, prejdeme mestom.
Matičnú pochôdzku zakončíme pri buste J. M. Hurbana, Hlavná 59,
na počesť príchodu predsedu I. SNR do mesta Košice dňa 28.februára 1849.
Pozvyte svojich priateľov a známych, vlastencov a matičiarov.

Pozvánka (pdf)