Horehronské múzeum v Brezne  v spoluprácu s Liptovskou galériou P.M.Bohúňa v Liptovskom Mikuláši pripravilo ako nosné podujatie na letnú sezónu 2018 výstavu slovenského maliara Zola Palugyaya pod názvom Z posolstva Zola Palugyaya.
Návštevníkom ponúkne pohľad na tvorbu prostredníctvom niekoľkých desiatok diel zhotovených viacerými technikami. Na pôdu mesta Brezno sa vrátil po 83 rokoch, kedy tu v júni 1935, krátko pred svojou smrťou  spolu  s Bazovským vystavoval a propagoval slovenské výtvarné umenie.
Súčasťou ponuky k tejto výstave bude aj publikácia Posolstvo Zola Palugyaya z pera znalca autorovho diela, breznianskeho rodáka Dr.h.c. prof. PhDr. Ľ. Petránskeho, DrSc. Slávnostné uvedenie publikácie do života bude prebiehať počas vernisáže výstavy dňa 12.7.2018 v Horehronskom múzeu. Vydalo ju Horehronské múzeum s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a mimoriadnej ústretovosti , ochoty a zanietenia autora.Ako sám hovorí:“...  Z. Palugyay je takou mojou srdcovou záležitosťou z mnohých dôvodov.....“.
 Výstava je súčasťou poslednej etapy trojročného projektu nazvaného Pocta Palugyayovi, venovanému 120. výročiu narodenia maliara, ktoré si pripomenieme v tomto roku. Zámerom je inštalácia pamätnej tabule venovanej Zolovi Palugyayovi v blízkosti miesta, kde v roku 1935 tragicky zahynul. Jej slávnostné  odhalenie sa uskutoční dňa  8. septembra 2018.
Výstavou a inštaláciou pamätnej tabule je záujem vniesť do povedomia širšej verejnosti podobu a humanistický odkaz diela a osobnosti umelca s európskym dosahom i upozornenie na umelca a jeho výtvarné dielo inšpirované a späté s horským prírodným prostredím Nízkych Tatier.
Projekt zastrešuje Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne a realizuje ho v spolupráci s Horehronským múzeom v Brezne, odkiaľ vzišiel aj podnet na realizáciu vyššie uvedeného zámeru už v roku 2007. Bratia Martin a Ján Weissovci (vtedajší riaditeľ Horehronského múzea) dotiahli myšlienku do papierovej podoby  - vypracovali zámer. Vzhľadom na náročnosť projektu sa ho v jubilejnom roku 110. výročia narodenia maliara nepodarilo zrealizovať až teraz v tomto období. Reálne kontúry začal nadobúdať postupne, od roku 2015, po jednotlivých etapách –grafický návrh, odliatie tabule, inštalácia,  tak, aby vrcholil  v jubilejnom roku výročia narodenia Zola Palugyaya.
Vizuál tabule a model vypracoval Karol Ličko, držiteľ viacerých ocenení za grafické návrhy mincí a pamätných medailí, organizačne realizáciu projektu zabezpečuje  za MO MS Ivana Kružliaková a za Horehronské múzeum Ivica Krištofová.Garantom projektu a podporovateľom myšlienky projektu je Dr.h.c. prof. PhDr. Ľ. Petránsky.