Zasadnutie Rady pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri MS

sa uskutoční 18. 9. 2017 o 14 h. vo výborovni MS.

 

Bližšie informácie u PhDr. Zuzany Pavelcovej, riaditeľky KM MS