Dom i Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi

pozývajú priaznivcov histórie na

ŽIVOT MESTA V ROKOCH 1400 -1760

  1. 4. 2017 o 10.00 v Dome MS, Zimná ulica 68, Spišská Nová Ves.

 

Videoprezentáciou sa predstavia študenti Gymnázia Javorová i Školská ulica, SOŠ Drevárskej, Technickej akadémie, Gymnázia  Š. Mišíka a Hotelovej akadémie v Spišskej Novej Vsi.
Za prítomnosti predsedu Spišského dejepisného spolku   PhDr. Františka Žifčáka.

Aby národ vedel milovať a vážiť si svoje rodisko, svoju vlasť, musí predovšetkým dobre poznať svoje rodisko, tú kolísku dávnych svojich predkov, pamiatku ich dejov...       /Samuel Tomášik/

Pozvánka (doc)