Exkurzia do Tisovca, Hornej Lehoty a Brezna


//Exkurzia do Tisovca, Hornej Lehoty a Brezna

Rimavská Sobota, 25. 5. 2018

Koncom mája zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Rimavskej Sobote exkurziu po miestach spojených s našimi významnými dejateľmi. Autobus plný matičiarov a žiakov zo ZŠ Jesenské (odmena za účasť na reprezentácii školy) najprv zastavil v Tisovci pri pamätníku rodáka, politika a diplomata Dr. Vladimíra Clementisa, po ktorom je pomenovaná aj ZŠ. Prezreli sme si tiež jeho rodný dom, v ktorom pripravil expozíciu Drahoslav Machala. Prezreli sme si aj busty Š. M. Daxnera a jeho synovca Samuela Daxnera, ktorí sú zakladateľmi speváckeho zboru v r. 1877, ktorý pracuje do dnešných dní – 141 rokov.
Cesta pokračovala do obce Horná Lehota, kde žila rodina Chalupkovcov a kde sa nachádza pamätník Sama Chalupku. Najstarší syn Samo bol slovenský romantický básnik a evanjelický kňaz. O ňom a jeho mladšom bratovi Jánovi nám veľmi pútavo a s hrdosťou porozprávala pracovníčka Obecného úradu. Samo sa angažoval v slovenskom národnom hnutí, bol spoluzakladateľ MS, písal vlastenecké a lyrické básne, najznámejšia je báseň Mor ho! o hrdinskom odpore Slovanov proti Rimanom. Ján študoval na gymnáziu v Ožďanoch, Levoči, Brezne. Učil v Kežmarku, bol členom deputácie národovcov na viedenský dvor. Vystupoval proti maďarskému šovinizmu a v divadelných hrách ho zosmiešňoval. Slovenskú spoločnosť vykresľoval satirickým pohľadom, čo dokazuje jeho dielo Kocúrkovo. V Brezne na počesť Jána Chalupku v r. 1923 založili najstarší amatérsky divadelný súbor Jána Chalupku, ktorý hrá už 95 rokov.
Zastavili sme sa aj v Brezne pri soche Karola Kuzmányho, prvého podpredsedu Matice slovenskej, a pri soche Milana Rastislava Štefánika, ktorá stojí pred radnicou.
Exkurzia sa matičiarom páčila, všetci boli spokojní, že sa oboznámili s významnými slovenskými dejateľmi, a tešia sa na ďalšie poznávanie našich slovenských dejín.

Mgr. Elena Nebusová,
predsedníčka MO MS Rimavská Sobota

2018-06-06T15:30:41+00:006 júna 2018 |Banskobystrický kraj|
X