Farebné snívanie


//Farebné snívanie

Sú chvíle, keď ani nevieme, aká osobnosť je pri nás. To je môj osobný príklad. Pred pár rokmi som mala v mojej blízkosti jednu žienku, s ktorou som strávila mnoho hodín, ale nevedela som, akú má krásnu moc v sebe. Vie písať. A nie len tak obyčajne, ale píše knihy pre deti. Minulý rok už bola na jednej besede a teraz pre veľký záujem znovu prijala naša pozvanie, a predstavila svoju tvorbu pre deti.

V rámci Týždňa slovenských knižníc sme spoločne s Gemerskou knižnicou Pavla Dobšinského v Rožňave a Domom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote pripravili ďalšie stretnutie a chceme jej poďakovať za čas, ktorý venovala deťom v tomto náročnom týždni.
A viete kto je Marta Hlušíková ????

Marta Hlušíková sa narodila v Leopoldove, detstvo a mladosť prežila v Trenčíne. Mesto pod starodávnym hradom Matúša Čáka bolo jej domovom až do roku 1971. Po maturite na Strednej všeobecno – vzdelávacej škole v Trenčíne študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor slovenský jazyk a latinčina. Po štúdiách bola redaktorkou v Archeologickom ústave v Nitre a od roku 1977 začala pracovať v školstve. Učila na Strednej škole pre pracujúcich pri Lesnom odbornom učilišti v Banskej Štiavnici. Po presťahovaní do Rimavskej Soboty v roku 1982 učila na tamojšej Strednej ekonomickej škole, neskôr pôsobila ako profesorka slovenského jazyka a latinčiny na tamojšom Gymnáziu Ivana Kraska a následne učila v v Súkromnej strednej odbornej škole v Rimavskej Sobote.

iterárne tvorí a publikuje od roku 1989. O jej záujme o literatúru pre deti svedčí aj viac ako dvadsaťročná intenzívna spolupráca s najznámejšími detskými časopismi (Včielka, Zornička, Mamatatajojo, Slniečko, Slnečnica, Adamko, Maxík, Zvonček) a s vysielaním Slovenského rozhlasu pre detských poslucháčov. Nuž oplatí sa s ňou stretnúť.
Rožňava, 27. 3. 2015

Ing. Zlatica Halková
DMS Rožňava

2015-06-09T11:14:01+00:0027 marca 2015 |Košický kraj|
X