Farebný svet

Farebný svet

2017-10-20T13:19:37+00:00

Lučenec, 06.10. – 20.10.2017

Farebný svet, to je názov výstavy, ktorá bola prístupná verejnosti v Dome Matice slovenskej v Lučenci od 06. októbra 2017. Pani riaditeľka Ing. Alena Rezková privítala maliarov a prítomných a prenechala priestor speváčke a gitaristovi zo SZUŠ na Novohradskej ulici. V krátkosti predstavila autorov výstavy a dala im priestor na ich vlastnú sebaprezentáciu. Dvaja z trojice sú už v Dome MS dobre známi. Dôvodom je, že pani Mgr. Renáta Hornová a pán Mgr. Jozef Maté u nás vystavujú už tretí rok po sebe, no posledné dva roky aj s ďalšími nadanými výtvarníkmi a umelcami zo združenia ARTMATEHORN. Tento rok si na výstavu prizvali maliarku, pani Mgr. Svetlanu Bornayovú, ktorá žije neďaleko v Rimavskej Sobote.  Svet ako taký môžeme definovať aj ako súhrn všetkých skutočných a možných vecí a procesov. U nás, v DMS, je tento svet farebný a vo svete obrazov je možné zobraziť minulosť, súčasnosť, či budúcnosť, reálne udalosti, alebo naše predstavy. Jednoducho v tomto svete je možné všetko. A práve tieto nekonečné možnosti sa prejavili v dielach pani Bornayovej. Ako sama opísala svoju tvorbu, jej diela sú abstraktné, hýria farbami a sú vyjadrením jej pocitov, nálad, túžob a snov, či reakciou na podnety a informácie, ktoré ju zaujali. Zvláštnosťou sú obrazy, ktoré maľovala na kôry stromov. Svojimi výjavmi a pestrofarebnosťou vzbudzujú dojem, že ste sa ocitli v rozprávkovom svete. Sú to tie obrazy, od ktorých sa nedá odísť len tak rýchlo. Úplne vás pohltia a chcete nasávať ich energiu, či možno precítiť príbeh v nich ukrytý. Pán Maté prešiel od umeleckého smeru pop-art k realizmu. Popri aktoch žien namaľoval, na vyžiadanie od Veľvyslanectva Ruskej Federácie v Slovenskej republike, dva obrazy k Veľkej októbrovej socialistickej revolúcii. Tieto diela sú po prvýkrát vôbec vystavené u nás v Dome MS a odtiaľto poputujú rovno do priestorov Ruského veľvyslanectva v Bratislave. Pán Maté vystihol atmosféru tých časov a pripomenul udalosti, ktoré sa odohrali. Poslednou z trojice vystavujúcich umelcov je pani Hornová, ktorá sa tentokrát zamerala viac na sochy tvorené metódou paverpol. Ide o techniku modelovania sôch z látok, ktoré sú namočené v špeciálnom lepidle, po ich vymodelovaní do požadovaného tvaru a stuhnutí lepidla, sa sochy nafarbia, pridá sa patina čo vytvára medený či kovový dojem.  Ale nezaprela ani svoje maliarske nadanie a doplnila pána Jozefa s dvomi pop-artovými dielami. Túto diverzitu štýlov, techník, farieb a svetov si u nás mohli návštevníci vychutnať do 20.10.2017.

Simona Šimová,
Dom Matice slovenskej Lučenec

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

X