Fašiangové zábavy v Dome MS v Nitre

thumbnail

Nitra,  február 2017

Vo februári sa v Dome Matice slovenskej v Nitre konali počas fašiangového obdobia zábavy a tanečné podujatia, ktoré k nám prilákali množstvo návštevníkov. Prvým z nich bol Matičný reprezentačný ples, ktorý organizovala Okresná rada Matice slovenskej v Nitre. V sobotu 11. februára sa konal v poradí už 5. ročník, ktorý bol určený nielen pre matičiarov z okresov Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce a Topoľčany, ale aj pre širokú verejnosť. Slávnostné podujatie sa znova tešilo početnej účasti, do tanca a nálady hrala hosťom živá hudba a všetci prítomní sa zabávali až do skorých ranných hodín.
O týždeň neskôr, 17. februára sa konal Tanečný večer, ktorý už po niekoľkýkrát organizovalo Mesto Nitra a Výbor mestskej časti č. 4 – Klokočina. Ten je súčasťou podujatí a aktivít organizovaných pre seniorov. Tieto večery sú stále populárnejšie a obľúbenejšie medzi širokou verejnosťou a tešia sa stále početnejšej účasti.
Posledným podujatím, ktoré sa u nás konalo, bol Fašiangový karneval organizovaný Cirkevným centrom voľného času Klokočina a Centrom pre rodinu Nitra. Zábava sa uskutočnila v nedeľu 19. februára popoludní a bola určená pre celé rodiny, ako súčasť Národného týždňa manželstva v Nitre. Aj preto mala akcia motto: „V maske radšej na karneval, ako do manželstva.“ Podujatie spestrovali rôzne súťaže, hry, diskotéka pre deti a tombola. Príjemná rodinná atmosféra, skvelá zábava a radosť detí a ich rodičov zaplnila celý Dom Matice slovenskej v Nitre a už teraz sa všetci tešia na ďalší ročník tohto skvelého podujatia.

Mgr. Laura Illešová
Dom MS v Nitre

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografie: Cirkevné centrum voľného času, Nitra-Klokočina

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia

 

fotografia z podujatia