Fašiangy , fašiangy , dobré to časy


//Fašiangy , fašiangy , dobré to časy

„… Fašiangy , fašiangy , dobré to časy, pijeme vínečko, jeme klobásy …/“.

(„Oživovanie tradícií v obci Sučany“)

S týmto „ústredným mottom“ sa vydala skupinka nadšencov, seniorov, členov Základnej organizácie JDS, speváckej skupiny „Sučianka“ aj matičiarov, so sprievodom dvoch harmoník, v sobotu 2. marca na MAŠKARNÝ SPRIEVOD obcou Sučany. Úloha to vôbec nebola ľahká, lebo obec Sučany je najväčšia v okrese Martin.
(Slovo fašiang pochádza z nemeckého „vast-schane“, ktoré vo voľnom preklade znamená „POSLEDNÝ NÁPOJ“. Symbolizovalo nastávajúci 40-dňový pôst pred Veľkou nocou, ktorý sa najmä v minulosti bral veľmi vážne. Práve preto mali byť posledné fašiangové dni, nazývané „ostatky“, dňami bujarej zábavy. Z veľkomoravského obdobia je z nášho územia známy názov „mjasopust“. V českom jazyku sa slovo „masopust“ zachovalo.)
Ráno od deviatej hodiny sa masky „strojili“ a o pol desiatej vyrazili najprv do miestnej časti „Hrabiny“, neskôr sa vydali do „Podskaly“. Po krátkom občerstvení absolvovali ešte tri miestne časti obce, „Sacké záhumnie“, „Prefa – Teheleň“ a okolie „Okálov“. Riadne uťahaní skončili večer v Klube dôchodcov.

Ešte náročnejší deň čakal seniorov v utorok 5. marca, keď zorganizovali na záver fašiangov „POCHOVANIE BASY“.

„… Zbohom. Tu spočívaj naša basa milá,

aby k Veľkej noci si sa zobudila…“

Za zvukov kapely „ÚSVIT“ a „smútočného sprievodu“ bol vykonaný obrad „pochovania basy“. 142 účastníkov podujatia si užilo posledné chvíle „veselosti a zábavy“ pred nastávajúcim 40-dňovým pôstom, veď tradície treba dodržiavať. Poďakovanie si zaslúžia: Výbor ZO JDS Sučany, Sučianka (kolektívny člen MO MS Sučany) a Úsvit.

Ján Šteuček
Ján Pakán

2019-03-13T14:02:43+00:0013 marca 2019 |Žilinský kraj|
X