Fašiangy – Ostatki

Krempachy,  24. 2. 2019 (Poľsko)

Fašiangy boli odjakživa symbolom radosti, veselosti a hojnosti. Zvyky a obrady fašiangového obdobia symbolizovali činnosti na zabezpečenie úrody, čo sa odzrkadlilo aj na vystúpeniach jednotlivých krajanských folklórnych a divadelných skupín na Fašiangoch – Ostatkoch v severospišskej obci Krempachy v Poľsku. Podujatie, na ktorom ukázali svoje neopakovateľné čaro tanca, slova nielen deti, ale aj dlhoroční členovia súborov, každoročne pripravuje Spolok Slovákov v Poľsku (SSP) v spolupráci s miestnou skupinou SSP v Krempachoch. Podujatie sa uskutočnilo v dňoch 23. a 24. 2. 2019 v kultúrnom dome po dvadsiaty štvrtý krát. Na príjemnom nedeľnom popoludní nesúcom sa v ľudovom tóne, speve, humornom slove a výbornej nálade, sa zúčastnili aj členovia Miestneho odboru Matice slovenskej z Trstenej. Hosťami podujatia boli predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo, generálny tajomník SSP v Poľsku Ľudomír Molitoris s manželkou Milicou, podpredseda Ústredného výboru SSP Dominik Surma, predseda Obvodného výboru SSP na Spiši František Mlynarčík a ďalší.

V priebehu dvoch dní sa predstavilo v krásnych ľudových krojoch niekoľko desiatok individuálnych interpretov, krajanských hudobných a tanečných folklórnych súborov (FS), ľudových kapiel zo Spiša a Oravy, ako napríklad FS Dolina, Jurgovská kapela, speváčky a FS Hajduky… Prezentovali bohaté kultúrne dedičstvo so zameraním na obdobie, ktoré ukončovalo priadky a pokračovalo obdobím tkania, kde sa uskutočňovala aj väčšina svadieb, odohrávali sa rôzne zabíjačky či tanečné zábavy, prebiehali rôzne iniciačné obrady.

Slovo fašiangy pochádza z nemeckého „vast-schane“, čo znamená niečo ako „posledný nápoj“. V slovanskom prostredí sa však tento sviatok nazýval „maslenice“ alebo „mjasopust“. V predkresťanskom období mal slúžiť na privolanie jari a odohnanie zlých duchov. A práve s využitím týchto zvykov Spišiaci a Oravci ľubozvučnou slovenčinou oživili svoje divadelné vystúpenia, improvizovali život ľudí v minulosti, popretkávaný humornými príbehmi a vlastnosťami obyvateľov danej dediny. Zaujímavosťou tohto podujatia boli aj prekrásne výtvory paličkovaného umenia.

Touto cestou by som sa chcela srdečne poďakovať v mene MO MS v Trstenej všetkým účinkujúcim, deťom, dospelým, ako aj usporiadateľom podujatia za udržiavanie a rozvíjanie slovenskosti, slovenskej kultúry a histórie v Poľsku.

 

Mgr. Frančeková Jana,
MO MS Trstená

X