Fašiangy v Štúrove

thumbnail

Štúrovo, 4. 2. 2017

Matica slovenská v Štúrove už tradične organizuje ples a bál v mesiaci február. V poradí 26. Matičný ples sa konal v MsKS a bol veľmi úspešný. Na melódie hudobnej skupiny BARONI sa tancovalo vo veľkej sále. Do spevu a na počúvanie vyhrávala GARÁŽANKA vo vstupnej hale. Otváracím tancom sa predstavila tanečná skupina KOLIBRI, ktorá v závere svojho vystúpenia požiadala o tanec našich VIP hostí a takto rozprúdila zábavu. Bolo to milé stretnutie priateľov, ktorí sa celý rok tešili na dobrú zábavu , aby v rytme tanca, opojení smiechu , veselosti a hudby zabudli na každodennosti a prežili príjemný večer. Slávnostný prípitok odznel na stretnutie , na priateľstvá a známosti staré dlhotrvajúce a tie nové obohacujúce náš život. Dobrá nálada , tanec, spev trvali do rána.
Batôžkový bál sa konal v našom matičnom dome. Tu sa stretli a zabavili naši členovia, ktorí nevydržia plesať celú noc. DJ Paľko Vachulík a Julko Ferenčík sa postarali o hudobnú produkciu k tancu a na spev a počúvanie vyhrávali VÝBORNÍCI.
Rada by som sa poďakovala všetkým , ktorí sa na našich fašiangových podujatiach zišli. Ďakujem všetkým našim sponzorom , vďaka ktorým sa ples a bál vydaril veď bez ich pomoci by to skutočne nešlo zorganizovať a v neposlednom rade ďakujem všetkým , ktorí sa zúčastnili na príprave a zorganizovaní fašiangov.

Mária Vavreczká

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z plesu
fotografia z plesu
fotografia z plesu
fotografia z plesu