Fašiangy v Žarnovici


//Fašiangy v Žarnovici

Fašiangy je obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred škaredou – Popolcovou stredou. Potom nasleduje 40-dňový pôst (zavedený až koncom 4. storočia kresťanskou cirkvou) až do Veľkého piatku. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou.

Žarnovickí matičiari tradíciu neporušili ani tento rok. Na posledný deň pred Popolcovou stredou, teda utorok 5. marca, zorganizovali fašiangový sprievod v maskách. Tentoraz prialo aj príjemné, už jarné počasie, a tak sa predpokladala aj početná účasť. Menšie skupinky účastníkov, z toho aj niekoľko mamičiek s deťmi, sa stretli pred kultúrnym domom. Presne o 15. hodine živá hudba pod vedením Jaroslava Repiského zo Župkova zahrala úvodnú fašiangovú pesničku a „nástupom“ Prameňáčok prezlečených za kuchárky, aj s originálnym kotlíkom, bol vlastne sprievod kompletný. Žiaľ, tentoraz chýbali, možno z dôvodu prázdnin či chrípkového obdobia najmä deti a mladšie rodiny. Z oficiálnych organizácií sa, okrem matičiarov vlastne zúčastnili len z n. o. Stefani. Po privítaní tajomníkom Miestneho odboru Matice slovenskej Ing. Jozefom Pieckom „vyrazili“ na plánovanú trasu. Rovnako ako po predchádzajúce roky, hudobníkov viezol voz, aby sa im lepšie hralo i spievalo. Počas sprievodu ho však využili aj deti s mamičkami. Trasa bola oproti minulým rokom asi o tretinu kratšia, čím organizátori vyšli v ústrety pripomienkam, že najmä pre deti bola dlhá. Maskovaní, no vo väčšej časti „nemaskovaní“ fašiangovníci sa premiestnili popri Kľakovskom potoku a časti Ulici slobody. Zastavili sa pri Dennom centre Žarnov. Predseda Rady DC Ján Hajnovič st. už tradične na ražeň nastokol slaninu a členky DC účastníkov bohato pohostili tekutinou, aby sa im lepšie kráčalo a hudobníkom lepšie hralo. Samozrejme, nasledovala tancovačka snáď všetkých prítomných. Ďalšia trasa viedla popri hasičskej zbrojnici na Ul. Fr. Kráľa, kde bola ďalšia zastávka pri novej bytovke oproti cintorínu. Fašiangovníci potom pokračovali po Kľakovskej ulici na Ul. Fr. Kráľa popri verejnom detskom ihrisku, „kotolni“ na Mierovú ulicu. Tu „kuchárky“ dostali do kotlíka tekuté pohostenie. Asi po hodine sa približne šesťdesiatka fašiangovníkov „dostala“ späť pred kultúrny dom. V jeho vestibule už čakalo pre toto podujatie typické občerstvenie – šišky s lekvárom a sladký čas. To bolo určené prednostne maskovaným účastníkom. V spoločenskej sále kultúrneho domu ešte nasledovalo ocenenie naj-masiek. Keďže tentoraz „skutočných“ masiek nebolo veľa, nebolo ťažké vyhodnotiť ich, najmä čo sa týka dospelých. Za organizátorov tak urobila vopred určená dvojica, ktorú tvorili tajomník MO Ing. J. Piecka a hospodárka MO Bc. R. Štefanková. Z detí ocenenie (vo forme taštičky so sladkosťami), bez učenia poradia, získali „Policajt“ (Maťko Puškanin), „Kuchárik“ (Oliverko Okuliar) a „Labuť“ (Natálka Vodnáková). Džúsikom však ocenili aj ďalších šesť detských masiek. Z dospelých boli (obdobne) ocenení: „Ježkovský pár“ (predsedníčka MO Mgr. Anna Balážová a členka výboru E. Debnárová), „Tajomná dvojica“ (Slavo Vallo a Branislav Pažítka), ktorá reprezentovala Stefani n. o. a „Fašiangová kuchyňa“ (Spevácka skupina Prameň v počte 9 členiek pod vedením Irmy Dankovej).

V mene organizátora patrí vďaka všetkým, ktorí sa na podujatí zúčastnili, zvlášť všetkým tým, ktorí mali masky. Samozrejme, že vďaka patrí aj Mestu Žarnovica, keďže podujatie bolo realizované s jeho finančnou podporou, ako aj bezplatným zapožičaním priestorov kultúrneho domu a s pomocou dvoch zamestnancov oddelenia kultúry, mládeže a športu MsÚ. No a za zabezpečenie bezpečného sprievodu patrí poďakovanie príslušníkom mestskej polície, ktorí to vzhľadom na niektorých motorizovaných účastníkov veru nemali ľahké.

I napriek tomu, že účasť bola menšia ako organizátori očakávali, podujatie splnilo svoj účel. MO MS mieni v tejto peknej tradícii pokračovať, veď si ju treba skutočne udržať nielen v dedinách. No a najbližšia Popolcová streda bude 26. februára 2020 a termín budúcoročného fašiangu v Žarnovici je 25. február 2020.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka

Fašiangová kuchyňa pred DC Seniorov

Fašiangová kuchyňa pred DC Seniorov

Predsedníčka MO MS – ako ježko počas tanca pred DC Seniorov

Predsedníčka MO MS – ako ježko počas tanca pred DC Seniorov

Povoz využili najmä deti s mamičkami

Občerstvenie

Ocenené masky

 

2019-03-09T18:00:50+00:009 marca 2019 |Banskobystrický kraj|
X