Festival detských spevákov Zo struny na strunu

thumbnail

Humenné, 21. 10. 2016

Dňa 21.10.2016 sa v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Humennom uskutočnil  festival detských ľudových spevákov– Zo struny na strunu. Podujatie realizovalo Vihorlatské múzeum v Humennom s finančnou podporou Fondu na podporu umenia a mesta Humenné. Zúčastnilo sa ho 46 najlepších zemplínskych a rusínskych detských spevákov z horno-zemplínskeho regiónu, deti z 28 školských a mimoškolských zariadení, ktorí sa prebojovali na festival cez regionálnu súťaž detského hudobného folklóru. V ich podaní odzneli zemplínske, rusínske i rómske piesne. Program festivalu pozostával z verejnej generálnej skúšky, súťažného koncertu a galakoncertu spojeného s vyhlásením výsledkov súťaže. Galakoncert nahrávali pracovníci Rádia Regína a bude  vysielaný dňa  5.novembra 2016. Detských spevákov hodnotila odborná porota v zložení Mgr. Milan Rendoš – hudobný redaktor Rádia Regína, PaedDr. Miroslav Kobeľák, PhD. – pracovník odboru kultúry PSK a Miroslav Dzijak – hudobný pedagóg. Špecifikom tohto podujatia je, že na tomto festivale sa súťažiaci spevák laureátom  môže stať iba raz. Teda laureáti z predchádzajúcich ročníkov sa už nemôžu do súťaže o titul zapojiť, čím sa vytvára priestor pre ďalších talentovaných spevákov. Úroveň podujatia bola vynikajúca. Stretli sa tu okrem minuloročných laureátov i víťazi festivalu Spevy môjho rodu a Zlatého slávika Slovenska, či účastníci regionálnych a krajských súťaží hudobného folklóru.  Laureátom podujatia sa stala Alexandra Jevčáková z Vranova nad Topľou. Ocenení boli ale všetci súťažiaci –Radka Kušníírová, Dominika Gabríková, Karol Dutkovský zo ZŠ Papín, Sára Chripáková, Helena a Justína Schirtové, Veronika Pančáková, Radoslava Jasiková, Zuzka Síriková  zo ZŠ Radvaň nad Laborcom, Miloš Balint zo Zubného, Viliam Mihalič, Viktória Jesenková, Lenka Bezegová zo ZŠ Koškovce, Samuel Jozef Fejsák, Denisa Danková zo ZŠ Ubľa, Sofia Zara Baraníková, Tamara Husťáková zo ZŠ Stakčín, Slávka Hirková z FS Vihorlat Snina, Kristína Buríková z DFS Šiňava Snina, Alica Paulíková, Zuzana Hrehová z SCŠ Snina, Ema Žinčáková, Soňa Kličová zo ZŠ Ohradzany, Damián Pasternák zo ZŠ Pakostov, Barbora Bačovčinová a Alžbeta Miklošová zo ZŠ Košarovce a humenčania Mária Voroňáková z Cirkevnej spojenej školy Duchnovičova, Ivana Švigarová, Alex Ferjak, Viktória Murmaková, Nina Adameková, Simon a Samuel Horvátovi zo  ZŠ Dargovských hrdinov, Miroslava Chomová zo ZŠ Jána Švermu, Jozef Olexík, Hanka Sninská,  Lucia Hudáková, Mária Ďurianová zo ZŠ Pugačevova, Ľudmila Kvašná zo ZŠ Hrnčiarska a zo ZŠ Laborecká Tamara Hajdučková, Michal Dudič, Nela Mesárošová, Ema Banduričová, Vanda Marinčáková a Tamara Volochová.
Ceny odovzdávali prednosta Okresného úradu v Humennom Ing. Ondrej Múdry, podpredseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper, redaktor Rádia Regína Mgr. Milan Rendoš, predsedníčka MO ROS v Humennom Eva Kuncová, riaditeľ Súkromnej umeleckej školy Kudlovská Humenné Jozef Bobrík a sekretár predsedu Svetového kongresu Rusínov Vladimír Protivňák, ktorí do súťaže dodali aj  hodnotné ceny. Diplomy odovzdal predseda poroty Miroslav Dzijak.
Spevákov na podujatí sprevádzala ľudová hudba Súkromnej základnej umeleckej školy Kudlovská Humenné a FS Chemlon Humenné pod vedením primášky Vierky Hajdukovej. Hudobné úpravy, scenár a réžia Miroslav Kerekanič, program konferovala Natália Bošková. Súčasťou festivalu bol aj krst detského CD Ruthenyka II., ktoré naspievalo 30 detských spevákov z nášho regiónu. Hudobné podklady nahrali hudobníci Súkromnej základnej umeleckej školy Kudlovská Humenné a zvukovú a hudobnú réžiu zabezpečili Miroslav Dzijak a Jozef Bobrík. CD bolo nahrané v zvukovom štúdiu Jozefa Bobríka v Snine. Slávnostný krst realizoval dekan pravoslávnej cirkvi v Humennom prot. Peter Humeník za asistencie prednostu Okresného úradu v Humennom Ing. Ondreja Múdreho, podpredsedu MS JUDr. Mariána Gešpera a PaedDr. Alexandra Fecuru - iniciátora tohto projektu rusínskeho aktivistu a riaditeľa ZŠ Laborecká v Humennom. Vďaka  patrí tiež rodičom a pedagógom základných škôl, ktorí svojich speváčikov na podujatie pripravili. O zdarné podujatie sa pričinili -  Ivan Mihalič, Ing. Anna Čopíková, Mgr. Iveta Piteľová, Mgr. Mária Jasíková, Mgr. Petra Dolobáčová, Lucia Chripáková, Mgr. Vasile Schirta, Mgr. Michaela Vasilenková,  Mgr. Jana Némethová, Mgr. Ivana Čerňová, Alena Fejsáková, Mgr. Darina Dzubová, Mgr. Natália Jevčáková,  Mgr. Mária Mgr. Lenka Bobríková, Tomáš Hospody, Kormuciková, Mgr. Erika Lukáčová, PaedDr. Pavlína Kurucová,  Mgr. Erika Lukáčová, Mgr. Iveta Janíková, Mgr. Jana Horvatová, Mgr. Mária Ďugošová, Jana Pasternáková, Mgr. Ján Olekšák, Mgr. Mária Karatníková, Magdaléna Bačovčinová, Mgr. Monika Siriková, Antónia Hirková, Ing. Alena Lojanová, Ondrej Kvašný a Alena Voroňáková
Cieľom podujatia nebola samoúčelná súťaž, ale snaha hľadať nové talenty, vytvoriť  priestor na ich účinkovanie, propagáciu i ich ďalšie vzdelávanie. Snaha o vytvorenie podhubia, z ktorého vyrastú noví regionálni aktivisti, noví umelci i propagátori slovenskej i rusínskej kultúry ako takej. Aj v tomto kontexte podujatie sa veľmi vydarilo. Všetci sa už netrpezlivo tešíme na ďalší ročník.

Miroslav Kerekanič

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia