Finisáž výstavy Slovenský ornament majstra Kostelníčka

thumbnail

Košice, ateliér Rotunda 25. 8.  2017

Putovná výstava „SLOVENSKÝ ORNAMENT MAJSTRA KOSTELNÍČKA“, ktorú sa rozhodol realizovať Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej aj v roku 2017, prechádza mnohými peripetiami. Na perfektne pripravený projekt sme ani tohto roku nedostali príspevok zo strany centrálnej Matice slovenskej. Členka Záujmového odboru regionalistiky Matice slovenskej PhDr. Gabriela Čiasnohová, napriek tomu pokračuje v jej realizácii. Keď v máji 2017 „garantovaný“ vystavovateľ, MÚ MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce náhle zrušil dohodnutú výstavu počas leta, náhradného vystavovateľa sa podarilo PhDr. Gabriele Čiasnohovej zabezpečiť prostredníctvom vedúceho odboru školstva Košického samosprávneho kraja Ing. Štefana Kandráča. Výstava začala v júli 2017 po dohode s vedením Školy úžitkového výtvarníctva na Jakobyho 15 v Košiciach, riaditeľkou Ing. Petrou Gáborovou a Ing. Katarínou Ilčíkovou.
Finisáž putovnej výstavy Slovenský ornament majstra Kostelníčka sa uskutočnila dňa 25.8.2017 o 17.00 hodine v Ateliéri Rotunda na Zbrojničnej 4 v Košiciach. Finisáž otvorila Ing. Katarína Ilčíková, ktorá zabezpečila aj priebežné premietanie DVD -z dielne kurátorky - o živote a tvorbe najvýznamnejšieho slovenského ornamentalistu Štefana Leonarda Kostelníčka (vlastným menom Štefan Kostelničak). Slovo dostala kurátorka PhDr. Gabriela Čiasnohová, matičiarka a lektorka Súkromného etnografického múzea Humno v Košiciach. Porozprávala o svojej ceste k ornamentu i zrode a koncepcii putovnej výstavy. Potom si prítomní z Košíc i Myslavy pozreli medailón venovaný umelcovi. Obrazy budú vystavené do 11.9.2017, potom poputujú do Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity v Prešove.

Gabriela Čiasnohová a A. Meteňko,
ZO regionalistiky MS
Foto: autorka

Článok  spolu s fotografiami (pdf)