Folklór v Prešove nevymiera


//Folklór v Prešove nevymiera

Prešov, 21. 6. 2018

Krásne a horúce štvrtkové popoludnie patrilo v Prešove nášmu ľudovému dedičstvu – spevu i tancu. Pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky a 155. výročia založenia Matice slovenskej Miestny odbor MS v Prešove a Dom MS v Prešove v spolupráci s Mestom Prešov, Parkom kultúry a oddychu v Prešove a Rusínskou obrodou na Slovensku zorganizovalo tradičné podujatie Folklór Prešov 2018, ktoré sa konalo dňa 21. 6. 2018 na Hlavnej ulici v Prešove. Už po štrnástykrát sa podujatie nieslo v duchu nielen nádherného ľudového spevu, ale aj tanca i ľudového rozprávania. Pozvanie prijali umelci z Prešova i širšieho okolia. Svojím spevom a tancom nás prišli potešiť „domáce“ súbory i skupiny, ale mali sme aj nové folklórne súbory a skupiny, ktoré dostali príležitosť prezentovať kultúru nášho regiónu. V úvode podujatia zaznela naša materinská reč prostredníctvom predsedníčky DV MS a MO MS Ličartovce Márie Murdzíkovej, ktorá nám predniesla báseň. Podujatie otvoril príhovorom predseda MO MS v Prešove Ing. Pavol Kleban a potom odovzdal slovo čestnému predsedovi Krajskej rady PSK v Prešove PhDr. Ladislavovi Matiskovi, ktorý prítomným priblížil počiatky tohto podujatia. Zároveň ich privítal i potešil milým slovom o našej krásnej mladej republike, ktorej výročie si v tomto roku Matica slovenská pripomína. Celým podujatím sprevádzala prítomných svojím pohotovým a milým slovom moderátorka programu Bc. Stanka Lackaňová.
Krásnym tancom nás potešili mnohé súbory, ako sú FS Bajerovčan, FS Šebeš, ženská spevácka skupina Milpošanka z Milpoša, FS Záborský, ale i spevácke skupiny príjemných dôchodcov, ako je FS Radosť, FS Javorina. Divákov potešil svojím slovom i spevom obľúbený ľudový zabávač Ján Očkovič. So sólovým spevom vystúpili aj reprezentanti rusínskych piesní Tatiana Šarová zo SZUŠ DAMA v Prešove a Mgr. M. Mochnáč. Krásnym tancom nás potešil aj náš najznámejší detský folklórny súbor Šarišanček z Prešova, ktorý celý program úžasne oživil. Podujatie sa nieslo v príjemnej atmosfére nášho tradičného ľudového dedičstva, ktoré aj vďaka účinkujúcim prítomní mohli vidieť i počuť a utvrdiť sa v tom, že bojujeme za záchranu našich tradícií, zvykov a neobyčajnej kultúry. Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Matice slovenskej.

Mgr. Sláva Jurková
Foto: Milan Grejták, Bc. Marko Gajdoš

 

2018-06-26T12:10:00+00:0026 júna 2018 |Prešovský kraj|
X