Folklórna skupina Hrabina

thumbnail
Henckovce, 10. 12. 2017
Priestory Expresa v Henckovciach slávnostne pripravené v nedeľu 10. decembra 2017 boli miestom hodnotenia činnosti v tomto roku a gratulácií jubilantom, členom Folklórnej skupiny Hrabina. Vedúci FSk na tradičnom stretnutí privítal pozvaných hostí Vieru Nemcovú – starostku obce Henckovce, Zlaticu Halkovú - riaditeľku Domu matice slovenskej v Rožňave, Štefana Maguta - správcu RKC farnosti Gemerská Poloma, Luciu Fagovú - kaplánku Združeného cirkevného zboru ECAV Nižná Slaná - Kobeliarovo. V úvode si prítomní uctili  minútou ticha pamiatku zosnulého člena Jána Petergáča, ktorý opustil kolektív folkloristov dňa 4. septembra 2017.
Riaditeľka DMS využila túto príležitosť na udelenie Ďakovných listov jubilantom z radov FSk Zuzane Šmegnerovej (70 rokov) a Martinovi Nemčkovi (50). Okrem ocenených členov Fsk požiadala prítomnú predsedníčku Miestneho odboru Matice slovenskej (MO MS) Milenu Kolesárovú o odovzdanie Ďakovných listov pre členov MO MS pani Janu Gazdíkovú (75) Stanislavovi Slovákovi (60).
Folklórna skupina Hrabina, kolektívny člen MO MS, ako súčasť verejnoprávnej ustanovizne, plní svojou činnosťou základné poslanie MS. Pre plnenie tohoto poslania sa stali jej aktívnymi členmi aj občania obce Henckovce a Kobeliarovo.
V tejto súvislosti v spoločnom hodnotení odzneli aj ďakovné slová za podporu a spoluprácu s obcou Henckovce a cirkevnými zbormi.
Pod názvami Ženská spevácka skupina pri MO MS v roku 2007, Folklórna spevácka skupina Hrabina v roku 2009, pôsobí od roku 2013 ako Folklórna skupina a stala sa súčasťou gemerského folklóru, keď má v roku 10 – 15 vystúpení pri rôznych kultúrnych, spoločenských a cirkevných akciách, príležitostiach a udalostiach.
Vzácna a aj prospešná je spolupráca folkloristov v našom regióne. Muži z FSk Hrabina pôsobia v mužskej speváckej zložke Folklórneho súboru Dubina v Rožňave a zúčastňujú sa jej vystúpení od začiatku tohto roku.
Pre zviditeľnenie a reprezentáciu Folklórnej skupiny zhotovil na návrh jej členov v auguste 2017 logo, výtvarník a medailér  PhDr. Kliment Mitura z Rožňavy.
V popise loga je uvedené:
V hornej časti loga je v opise nápis FOLKLÓRNA SKUPINA HRABINA v ktorej aktívne pôsobia v súčasnosti občania z obcí Nižná Slaná, Kobeliarovo a Henckovce.
Tri  hrabové listy umiestnené v klobúku v strede loga vyjadrujú cirkevnú, historickú a súčasnú spolupatričnosť týchto obcí. Symbol baníctva je umiestnený v spodnej časti v podobe horiaceho kahanca a je súčasťou názvu obce NIŽNÁ SLANÁ, spolu so skríženými valaškami.Valašky a valašský klobúk pripomínajú pastierstvo a  aj  známu postavu zbojníka Michala Vdovca (1803 - 1830), ktorý sa narodil v Henckovciach, ulapili ho v Kobeliarove a popravili v Nižnej Slanej.
Súčasť kompozičného riešenia loga sú kvetiny, ktoré predstavujú krásu a pohyb. Slávik je symbolom spevu.
Všetkým priateľom folklóru, našim priaznivcom a podporovateľom vyjadrujem v závere roka 2017, veľkú vďaku týmto vinšom:
„Na tieto Svätki pokôj v duši,
ščestie čuo nikto neruší,
v novom roku velo sili,
abi ste v zdraví dlúho žili.“
Martin Gallík
vedúci FSk
článok neprešiel jazykovou úpravou
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia