Folklórny Hažlín


//Folklórny Hažlín

Hažlín, 15. – 16. 8. 2017

Folklór a tradície našich slovenských predkov majú v obci Hažlín trvalé miesto. Či už to boli zvyky počas sviatkov: stavanie májov pred domami dievčat a „kradnutie vozov“ v noci na „rosadle“, spevy „na mosce“, páranie peria a priadky, alebo zvyky a obyčaje pri rôznych slávnostných príležitostiach. S postupom času časť týchto zvykov a obyčajov zanikala, čo bolo spôsobené zmenou životných podmienok, zmenou životného štýlu ale aj tým, že starší nositelia týchto tradícií postupne odchádzali na večnosť.
V 60-tých rokoch 20. storočia takto vznikol folklórny súbor pri základnej škole v Hažlíne. Súbor chlapcov a dievčat vystupoval v autentických hažlinských krojoch, ktoré sa našli po domácnostiach v obci a mal niekoľko úspešných vystúpení doma v obci, ale aj na okresných súťažných prehliadkach v okrese. V súčasnosti je folklórny súbor zastrešený Miestnym odborom MS v Hažlíne a predsedníčkou Máriou Raticovou. Obec Hažlín spolu s matičiarmi organizuje folklórne slávnosti v obci, ktoré majú v celom kraji veľmi dobrú povesť a ohlas.
Tohtoročné slávnosti v Hažlíne v Bardejovskom okrese pozdravili verejnosť v sobotu 15. až 16 augusta 2017 vystúpením aj folklórna skupina „Matičiar zo Sveržova pod vedením Mgr. Jana Kalista, v programe ďalej vystúpil ľudový spevák, textár a hudobník Andrej Majer z Giraltoviec, Folklórny súbor Orgovina zo Zamutova, domáca mužská a ženská folklórna skupina Hažlinčanka pod vedením Márie Raticovej a ľudová hudba Muzikanci Raslavické z Raslavic, ktorí do neskorých večerných hodín bavili prítomných milovníkov folklóru v obci Hažlín. Na folklórnom festivale sa prítomným prihovoril JUDr. Marián Gešper, podpredseda Matice slovenskej, ktorý upozornil na nevyhnutnosť zachovania ľudových tradícií i význam umeleckých kolektívov na zachovanie kolektívneho historického vedomia slovenského národa v spojení rozličnosti rôznorodých regiónov nášho Slovenska.

Gabriela Kaščáková

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

 

2017-09-03T20:41:56+00:003 septembra 2017 |Prešovský kraj|
X