FS Dudváh reprezentoval v Teranoch, v Maďarsku


/, Trnavský kraj/FS Dudváh reprezentoval v Teranoch, v Maďarsku

Aj keď my všetci poznáme skôr Terany na Slovensku, v okrese Krupina, málokto by predpokladal, že obec s rovnakým názvom, Terény je aj obec v Maďarsku v Novohradskej župe v obvode Balážskych Ďarmôt. Má rozlohu 2435 ha a žije tu 461 obyvateľov (2007).Na základe spolupráce Domu MS Galanta a starostkou obce Terany, pani Andrášné Brožó sme boli pozvaní na Národnostný deň, ktorý každoročne organizujú koncom júna. Tento rok sa uskutočnil dňa 25. júna 2016. Spoluorganizátormi podujatia je aj Slovenská menšinová samospráva a Mládežnícka a detská samospráva.Po recepcii v Dome spolku zhromaždenia sa konali Ekumenické bohoslužby. Po nich nasledovalo slávnostné otvorenie. Tento rok Národnostný deň slávnostne otvoril Ján Fúzik – predseda parlamentného Výboru národností žijúcich v Maďarsku, hovorca slovenskej národnosti.Nás reprezentoval a vyslaný bol FS Dudváh, z Križovian nad Dudváhom, s ktorým Dom MS Galanta úspešne spolupracuje už niekoľko rokov. Zo Slovenska boli pozvaní aj účinkujúci z Opatovskej Novej Vsi a z domácich mnohé spevácke skupiny a detské tanečné skupiny.Moderátorka uvádzala všetkých aj v slovenčine, ale spev znel v slovenčine, maďarčine aj v nemčine.Dudváh vystúpil s pásmom Vinár, ktoré sa obecenstvu veľmi páčilo.
Podujatie malo aj sprievodný program výstavu obrázkov maľovaných na skle Detské hry, trampolínu, maľovanie tváre a trhy. Deň ubehol rýchlo, účastníci si radi pozreli program iných hudobných zoskupení, ochutnali maďarské špeciality, rozlúčili sa a nasmerovali do Santovky, do Rekreačného zariadenia MS.
Ubytovali sa, vďaka pánovi riaditeľovi Domu MS z Levíc ich už čakalo pohostenie. Do neskorých večerných hodín sa vyhrávalo na harmonike a spievalo. V nedeľu po raňajkách nasledovala cesta na termálne kúpalisko, dobrý obed a nezostávalo nič iné, len sa vrátiť domov.
Ďalšia cesta, na ktorej zviditeľnili Slovensko a náš krásny folklór rýchlo ubehla, nadviazali sa nové kontakty, kolektív sa utužil a nič iné nezostávalo, ako sa vrátiť domov a nachystať sa na ďalší pracovný týždeň. Ďakujeme.

Zlatica Gažová
riaditeľka Domu MS Galanta

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

Autorka fotografií: Barbara Lehotská

X