Fsk ŠAJAVA z Kráľa na 40. ročníku Klenovskej rontouky


//Fsk ŠAJAVA z Kráľa na 40. ročníku Klenovskej rontouky

Ako čriepky alebo roztratené zrnká pamätníci – obyvatelia obce Klenovec, obyvatelia obce Kráľ a folklórna skupina ŠAJAVA pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Králi zabávali v Kultúrnom dome v Klenovci divákov – návštevníkov 40. ročníka Gemersko-malohontských folklórnych slávností. O histórii, o ľuďoch, o živote v obci Klenovec rozprávali 95-ročná Júlia Moncoľová, Elena Bartová, Ján Vrbinský. Kus dobrej roboty odviedli aj rozprávačky z Kráľa 80-ročná Anna Kačalová a 78-ročná Mária Slopovská, ktoré sa narodili v obci Nový Klenovec na Podkarpatskej Rusi, tu prežili svoje detstvo a mnoho príhod zažili na vlastnej koži.
A prečo sa hovorilo o živote a histórii práve týchto dvoch obcí? Lebo aj Novoklenovčania majú svoje korene v Klenovci na Gemeri. Túto obec na začiatku 19. storočia zasiahla vlna vysťahovalectva, a tak sa niekoľko rodín v roku 1827 vysťahovalo na Podkarpatskú Rus, kde postavili od základov novú obec, ktorú pomenovali Nový Klenovec. Napriek ťažkým životným podmienkam si udržali slovenskú reč, evanjelickú vieru otcov, silné národné povedomie, zvyky a piesne. Po 120 rokoch prežitých v inonárodnom prostredí sa v roku 1947 vrátili domov na Slovensko, ale nie do obce svojich predkov, do Klenovca. Povereníctvo pôdohospodárstva im pridelilo pozemky v obciach južného Gemera (najmä v obci Kráľ, Abovce, Lenka, Číž, Chanava, Figa, Valice a i.)
A tak sa v piatok večer 22. júna 2018 spomínali príhody a rôzne situácie zo života našich predkov, piesne, vinše, obyčaje a zvyky. Sprievodným slovom program uvádzala redaktora z Rádia Regina Katarína Kovačechová. Bolože to smiechu a humorných chvíľ, keď rozprávačky z Kráľa začali hovoriť pekným novoklenovským nárečím a žartovnými piesňami, za čo ich obecenstvo ocenilo častým potleskom! Ich rozprávanie dopĺňali mladší členovia folklórnej skupiny ŠAJAVA (Michal Hruška, Pavlína Hrušková, Ján Karola), ktorí však rôzne príbehy a poznatky o dedine Nový Klenovec na Podkarpatskej Rusi majú sprostredkované od svojich rodičov, starých rodičov a od rodákov, 86-ročných manželov Jozefa a Zuzany Benčurovcov z Kráľa, ktorí tiež prežili mladé roky v Novom Klenovci. Ani najmladší aktéri tohto programu sa nedali zahanbiť – zaspievali novoklenovské piesne, ktoré sa naučili od svojich starých rodičov a ktoré sú zachytené v spevníku „Piesne Nového Klenovca“.
Veru, ten ťažký život, ktorí prežili naši predkovia počas 120 rokov v cudzine – to nám už ani vlastné deti neveria. Ale na zlé a ťažké sa zabúda, a tak sa rozprávali veselé príhody zo života, ktoré sa v podaní rozprávačov z Kráľa stávali v niektorých momentoch priam neuveriteľnými.
Vďaka vám, Klenovčania pri Rimavskej Sobote, že nezabúdate na svojich rodákov, ktorí zanechali domovinu a odišli do cudziny za väčšou skyvou chleba. Poďakovanie Novoklenovčanov patrí autorom scenára Stanke a Jarkovi Zvarovcom a Alenke Ďurkovičovej, ktorá program „Roztratené zrnká“ pre 40. ročník Klenovskej rontouky režírovala.

Michal Hruška,
predseda MO MS v Králi

 

2018-06-27T11:25:46+00:0027 júna 2018 |Banskobystrický kraj|
X