Galanťania si slávnostne pripomenuli 25. výročia vzniku SR


//Galanťania si slávnostne pripomenuli 25. výročia vzniku SR
Galanta, 5. 1. 2018
V trojkráľový podvečer, dňa 5. januára 2018 0 18:00 hod, sa stretli roduverní Slováci, matičiari, obyvatelia Galanty ale aj hostia, aby si dôstojne pripomenuli významné výročie v histórii Slovenska, 25. výročie vzniku Slovenskej republiky.
Novoročný koncert sa uskutočnil vo veľkej sále MsKS Galanta, za účasti asi 300 ľudí. Hlavným hostiteľom večera bol pán Peter Paška, primátor Galanty, mesto Galanta, Dom MS Galanta, ale aj MO MS Galanta a SSM.
Vysokú úroveň slávnostného podujatia garantovalo na pozvánkach meno moderátora, maestra Juraja Sarvaša, ktorý nás celým večerom sprevádzal, ale aj účinkujúcich, ktorí podali mimoriadne výkony.
Galantská dychovka na úvod zahrala štátnu hymnu SR, ktorú si zaspievali všetci účastníci a prezentovala sa niekoľkými skladbami na úvod večera. Pokračovalo skvelé Kodaly string trio, ktorého členovia odohrali skladby slovenských autorov. Vážnu hudbu vystriedali speváci populárnej piesne, Natália Kóšová, Peter Fahn a Michal Domonkoš. Predtým, ako vystúpil na záver programu Mládežnícky ľudový orchester Igrici z Igramu, pán primátor odovzdal Ďakovný list Domu MS Galanta, Miestnemu odboru MO MS a Spolku Slovákov z Maďarska za rozvoj kultúry a vlasteneckého povedomia v meste Galanta.
Vyvrcholením večera a čerešničkou na torte boli práve koledy a piesne v podaní mládežníkov, ktorých vedie PaedDr. Miroslav Brna, PhD. Po ukončení slávnostnej časti nasledovala večera a spoločenské posedenie.
Tešíme sa, že sa práve v Galante uskutočnil jeden z prvých Novoročných koncertov na počesť 25. výročia vzniku Slovenskej republiky, zvlášť preto, že sa to udialo práve v roku, kedy si pripomenieme aj 85. výročie založenia MO MS v Galante slávnostným valným zhromaždením.
Na záver v duchu dvíham čašu a pripíjam na zdravé, sebavedomé a prosperujúce Slovensko a želám si, aby sme zostali verní tradíciám, aby sme boli svorní ako zakladatelia MS a aby sme mali silu kráčať v ich stopách aj v budúcnosti.
Zlatica Gažová
Dom Matice slovenskej Galanta

Autorka fotografií : mesto Galanta, Saška Vavrová

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

 

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

 

 

 

2018-01-10T14:04:08+00:0010 januára 2018 |Trnavský kraj|
X