Gorazdov literárny Prešov – XXIV. ročník

Súťaž Gorazdov literárny Prešov je platformou na rozvoj nábožensky orientovanej literárnej spisby a jej odborné usmerňovanie. Súťaž je celoštátna a s medzinárodnou účasťou. Chce iniciovať tvorbu duchovnej poézie, prózy a drámy na Slovensku, ale aj prispieť k poznaniu života a diela sv. Gorazda, prvého po mene známeho vzdelanca, polyhistora a svätca slovenského pôvodu. Vďaka tejto súťaži tiež verejnosť lepšie spozná život a dielo sv. Konštantína – Cyrila a Metoda. Podrobnosti nájdete v propozíciách.

Propozície (doc)

 

 

X